บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

รับออกแบบและติดตั้ง งานระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ อาคารพาณิชย์ งานระบบประปาหมู่บ้าน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า วัตถุประสงค์หลักของศูนย์บริการฯ คือการขยายงานให้ครอบคลุมถึงความต้องการใช้งานอย่างครบวงจร ทั้งนี้ทางศูนย์บริการฯ สามารถให้บริการครอบคลุมถึงงานในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและฝึกหัดในเรื่องคุณภาพ ความรวดเร็ว และงานบริการ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ทุกขั้นตอนของการทำงานมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคุมโดยวิศวกรมืออาชีพ

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

“คุณภาพของเรา คือผลงานและการบริการที่ท่านจะพึงพอใจ”

ติดตั้งระบบสูบน้ำ นอกสถานที่

การให้บริการครอบคลุมถึงงานในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

แท่นฐานปั๊มเซตทุกประเภท(ปั๊มคัปปลิ้ง มอเตอร์)

เครื่องสูบน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์

งานเชื่อม ประกอบท่อพร้อมอุปกรณ์

บริการงานซ่อมบำรุง นอกสถานที่

ติดตั้งระบบสูบน้ำ นอกสถานที่

แท่นฐานบูสเตอร์ปั๊ม (รวมตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบอัติโนมัติ)

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด

อิเล็คตร้า (ELECTRA) เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์ปั้มน้ำ

ปั้มน้ำเพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (อิเล๊คตร้าปั๊ม)

อิเล็คตร้า (ELECTRA) เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
Electra Call Center 0-2787-8400

“0 2787 8388”

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

follow us :

Menu