ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Send

ชื่อ - นามสกุล :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ :

This field is required.

อีเมล์ :

This field is required.

หัวข้อ :

This field is required.

ข้อความ :

This field is required.

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

สำนักงานใหญ่, ศูนย์บริการและอะไหล่

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด

สำนักงานใหญ่

23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 26
ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 787 8388
โทรสาร : 0 2787 8401

ศูนย์บริการและอะไหล่

294/3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 02 787 8444
โทรสาร : 0 2716 8006

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

Follow us :

Send

ชื่อ - นามสกุล :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ :

This field is required.

อีเมล์ :

This field is required.

หัวข้อ :

This field is required.

ข้อความ :

This field is required.

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์ปั้มน้ำ

ปั้มน้ำเพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (อิเล๊คตร้าปั๊ม)

อิเล็คตร้า (ELECTRA) เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
Electra Call Center 0-2787-8400

“0 2787 8388”

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

follow us :

Menu