การบำรุงรักษาสำหรับปั๊มน้ำใต้ดินเชิงพาณิชย์

เมื่อสิ่งต่าง ๆ ดูเหมือนจะทำงานได้อย่างราบรื่น การมองข้ามจุดเล็ก ๆ ในงานบำรุงรักษาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และการหาเหตุผลก็อาจไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเท่าไหร่นัก ความจริงก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่มีปั๊มหลายตัวที่ทำหน้าที่หลากหลายอย่างที่เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ หากปั๊มทำงานผิดปกติอาจเกิดเหตุให้การทำงานทั้งหมดปิดตัวลงได้

ปั๊มและความยั่งยืน​

ในการทำงานสถานีปั๊มที่มีอยู่ทั่วๆอย่างน่าวางใจนั้น ทุกส่วนของโรงงานจะต้องมีความคงเส้นคงวาและมีระบบเสมอต้นเสมอปลาย นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่ชิ้นส่วนที่ใช้งานนั้นจะต้องแข็งแรง น่าไว้วางใจ และทำงานด้วยกันได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการควบคุมและวิศวะเครื่องกลไฟฟ้าให้ทำงานในระบบเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

7 วิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปั๊ม

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับน้ำก็ตาม หากคุณต้องการที่จะเคลื่อนย้ายมัน สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือ ตัวปั๊ม ซึ่งแหล่งพลังงานที่จะจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มคือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เซตปั๊มที่มีประสิทธิภาพจริงๆ (เช่น การผสมกันระหว่างเครื่องปั๊มและตัวปั่นไฟ) จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวปั๊มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการขนส่งพลังงาน (เช่น พลังงานยืดหยุ่น,สายพานขนส่ง, ตัวยืดหยุ่น และอื่นๆ) และตัวปั่นไฟ

NPSH

NPSH(Net Positive Suction Head) คือ ค่าที่มีไว้เพื่อแสดงถึงสมรรถนะการดูดน้ำของปั๊มน้ำ โดยทั้วไป NPSH จะมี 2 ค่า คือ NPSHa(Net Positive Suction Head Available)และ NPSHr(Net Positive Suction Head Require)

วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มน้ำประกอบด้วยปั๊ม, เครื่องยนต์, การติดตั้งท่อและตัวควบคุม (เช่นหัวเปิดปิดน้ำ) และส่วนหนึ่งของระบบมอเตอร์โดยรวมการรู้จักข้อจำกัดของปั๊มน้ำของคุณ, วิธีการตรวจสอบ, และการเลือกขนาดเครื่องปั๊มน้ำที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องปั๊มน้ำ

ระบบปั๊มสำหรับการชลประทานทางการเกษตรในปัจจุบัน

ฟาร์มนั้นมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมาจากน้ำสายหลักเช่น น้ำที่มาจากลำธาร แม่น้ำ บ่อน้ำหรือน้ำฝนที่ไหลมารวมกัน น้ำนั้นถูกนำมาใช้สำหรับล้างผัก การชลประทาน การปศุสัตว์ การล้างโรงรีดนม คอกหมูและอีกมากมาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปั๊มและตัวกรองในฟาร์มสมัยใหม่จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ตลาดการเกษตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกษตกรไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาได้

...
...

ผลิตภัณฑ์

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์ปั้มน้ำ

ปั้มน้ำเพื่อการเกษตร

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (อิเล๊คตร้าปั๊ม)

อิเล็คตร้า (ELECTRA) เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
Electra Call Center 0-2787-8400

“0 2787 8388”

เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่
เครื่องสูบน้ำ Electra,ปั๊มหอยโข่ง,ไดโว่

follow us :

Menu